Phong tục biếu quà trong dịp Tết Nguyên Đán của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam
Tác giả: Chủng sinh Phêrô Trần Long Hiến
Ký hiệu tác giả: TR-H
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008268
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 29
Số trang: 26
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẤN NHẬP  
1. Lý do chọn đề tài
1
2. Đối tượng nghiên cứu 1
3. Phương pháp nghiên cứu 2
CHƯƠNG I: TẾT NGUYÊN ĐÁN 3
I. Nguồn gốc biếu Tết 3
1. Nguồn gốc chung 3
2. Nguồn gốc Tết Nguyên Đán ở Việt Nam 3
II. Tết Nguyên Đán đối với người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ 5
1. Vị trí địa lý 5
2. Địa hình 5
3. Dân cư 6
4. Tầm quan trọng của Tết Nguyên Đán 6
III. Một số phong tục tiêu biểu trước Tết Nguyên Đán 8
1. Tục sửa soạn ngày Tết 8
2. Tục trợ tết 9
3. Tục trang hoàng nhà cửa 9
4. Tục cúng ông Táo 9
5. Tục gói bánh chưng, giã giò 9
6. Tục tất niên 10
7. Tục biếu Tết 10
CHƯƠNG II: PHONG TỤC BIẾU TẾT 11
I. Ý nghĩa của phong tục biếu Tết 11
1. Giá trị nhân văn 11
a. Sự liên kết, tương giao 11
b. Ý nghĩa tinh thần 14
2. Giá trị giáo dục 15
a. Lòng kính trọng 15
b. Lòng biết ơn 17
II. Mặt trái của phong tục biếu Tết 20
1. Ảnh hưởng xã hội 20
2. Lối sống của người trẻ ngày nay 23
NHẬN ĐỊNH VÀ KẾT LUẬN 25