Giá trị "Biết mình" của Socrate trong đời sống Chủng sinh
Tác giả: Chủng sinh Vinh Sơn Trần Cao Đỉnh
Ký hiệu tác giả: TR-D
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008613
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 29
Số trang: 31
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 2
CHƯƠNG I: SƠ LƯỢC TIỂU SỬ SOCRATE  
I. Tiểu sử 4
II. Tư tưởng triết học 6
III. Phương pháp triết học 7
IV. “Biết mình” là gì? 8
1. Có nhiều thứ biết mình 8
2. Những yếu tố căn bản của biết mình 9
CHƯƠNG II: GIÁ TRỊ “HÃY TỰ BIẾT MÌNH” CỦA SOCRATE  
I. Ý nghĩa của sự biết mình 11
1. Biết mình là khởi điểm và là căn bản sự khôn ngoan 11
2. Biết mình là làm chủ được chính mình 12
3. Biết mình, biết giới hạn và giá trị của đời mình 13
4. Biết mình để sống hạnh phúc 14
5. Biết mình là làm phát triển đời sống tâm linh 15
II. Giá trị của biết mình 16
1. Biết mình để sống với mọi người 16
1.1. Biết mối tương quan giữa mình với tha nhân 16
1.2. Biết mình để thông cảm và được cảm thông 17
1.3. Nhận biết nhu cầu yêu và được yêu 17
2. Biết mình để tìm chính mình 18
2.1. Thức tỉnh đời mình 18
2.2. Ra khỏi mình 18
2.3. Khẳng định chính mình 20
CHƯƠNG III: “BIẾT MÌNH” TRONG ĐỜI SỐNG CHỦNG SINH  
1. Biết mình để sống với Chúa 22
2. Biết mình để sống với anh em và tha nhân 24
3. Biết mình để trưởng thành hơn 25
KẾT LUẬN 28
TÀI LIỆU THAM KHẢO 30