Tư tưởng triết học duy lý của Descarter
Tác giả: Chủng sinh Bênađô Trần Văn Phong
Ký hiệu tác giả: TR-P
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008180
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 27
Số trang: 28
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần I: Dẫn nhập  
1.1. Lời mở dầu 6
1.2. Tiểu sử triết gia René Descartes 7
1.3. Cuộc cách mạng của Descartes trong lịch sử triết học 8
Phần II: Nội dung  
2.1. Con đường triết học của Descartes và các quy luật của ông 9
2.1.1. Con đường triết học của Descartes 9
2.1.2. Các quy tắc của Descartes 11
2.2. Nền tảng triết học của Descartes 12
2.2.1. Cogito, Ergo Sum 15
2.2.2. Thượng Đế 16
2.3. Chân lý và sai lầm 21
2.4. Quan điểm sai lầm của các triết gia đối với Descartes 23
Phần III: Kết luận