The works of Philo
Tác giả: C. D. Yonge
Ký hiệu tác giả: YO-C
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007956
Nhà xuất bản: Hendrickson
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 24
Số trang: 924
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích