Quan điểm hiện sinh của Kierkegaard về con người
Tác giả: Chủng sinh Phêrô Phạm Văn Tùng
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008721
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 29
Số trang: 24
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. DẪN NHẬP:  
1. Lý do chọn đề tài 3
1.1. Yêu thích và muốn tìm hiểu thêm 3
1.2. Đưa ra vấn đề 3
2. Cách trình bày đề tài 4
2.1. Phương pháp 4
2.2. Đề tài trình bày gồm các mục 4
2.3. Giới hạn cho đề tài 4
II.  NỘI DUNG:  
1. Hoàn cảnh ra đời chủ nghĩa hiện sinh 4
1.1. Hoàn cảnh 4
1.2. Vị trí 5
1.3. Thân thế và sự nghiệp Kierkegaard 6
2. Quan điểm hiện sinh của Kierkegaard về con người 7
2.1. Một cá thể độc đáo 7
2.2. Cuộc hiện sinh của Kierkegaard với ba giai đoạn 8
3. Luận bàn về tư tưởng của Kierkegaard 11
3.1. Cuộc sống con người có bị tất định không ? 11
A. Con người hiện sinh là những cá thể nhất định - độc đáo 11
B. Con người hiện sinh là những cá thể dấn thân 14
3.2. Lối đi nào cho cuộc sống của con người hôm nay? 16
A. Chọn lựa dấn thân 16
B. Cuộc hiện sinh dấn thân của Kierkegaard 16
III. KẾT LUẬN:  
1. Cuộc sống con người hiện sinh không có tất định 21
2. Lối sống dấn thân cho con người hôm nay 22
Qua đề tài mở ra các vấn nạn 22