Truy tầm triết học
Nguyên tác: The Philisophical Quest
Tác giả: Gall M. Tresday, Karsten J. Struhl, Richard E.Olsen
Ký hiệu tác giả: TR-G
Dịch giả: Lưu Văn Hy, Nguyễn Minh Sơn
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000796
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 27
Số trang: 749
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002872
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 27
Số trang: 749
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005027
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 27
Số trang: 749
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006805
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 27
Số trang: 749
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nhà xuất bản 5
Lời nói đầu 7
I. DIỆN MẠO VÀ THỰC TẠI 9
1. Thế giới những hình thái 11
2. Chủ nghĩa Duy tâm: phương Tây và Ấn Độ 32
3. Thiền của nhà Phật 63
4. Lão giáo 73
5. Chủ nghĩa Duy vật 78
II. TRI THỨC VÀ KHOA HỌC 89
1. Phương pháp qui nạp 91
2. Vấn đề phương pháp 99
3. Ý kiến của Mao Trạch Đông về tri thức và thực tiễn 127
4. Tham luận của Hồi giáo hiện đại phê phán khoa học 134
5. Các giới hạn của lý trí và của tri thức 141
III. TRIẾT HỌC VỀ TÔN GIÁO 167
1. Luận chứng của người hữu thần và thách thức của người vô thần 169
2. Kinh nghiệm tôn giáo 186
3. Tôn giáo, xã hội và chính trị 210
IV. BẢN TÍNH CON NGƯỜI 243
1. Bản tính con người phổ quát 246
2. Bản tính theo giới tính 300
V. BẢN NGÃ, TINH THẦN VÀ THỂ XÁC 344
1. Hai quan điểm của Hy lạp cổ 346
2. Cuộc tranh luận trong truyền thống phương Tây hiện đại 360
3. Ấn giáo và Phật giáo: một tranh luận tương đồng 381
4. Biện minh của Hume và Đức Phật dựa trên tâm lý học phương Tây 404
5. Thuyết nhị nguyên của Phi châu 412
6. Những thách thức của người theo chủ nghĩa Duy vật 423
7. Bản ngã như một hoạt động 431
VI. THUYẾT ĐỊNH MỆNH, QUYẾT ĐỊNH LUẬN VÀ SỰ TỰ DO 445
1. Thuyết định mệnh 448
2. Tự do hoàn toàn 454
3. Con người không tự do 474
4. Liệu có thể hòa giải tự do và quyết định luận? 484
VII. ĐẠO ĐỨC HỌC 508
1. Đạo đức học về bổn phận và các luận cứ phê bình của nó 511
nghĩa vị kỷ 547
3.Thuyết chủ quan và vấn đề Thuyết tương đối 570
VIII.Ý NGHĨA CỦA SỰ SỐNG VÀ SỰ CHẾT 583
1. Hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc đời 585
2. Quan điểm của Lão giáo 605
3. Quan điểm của Phật giáo 627
4. Cuộc sống có ý nghĩa không: các quan điểm của phương Tây đương đại 636
5. Đối mặt với cái chết 654
IX. CÔNG BẰNG XÃ HỘI 677
1. Nhà lãnh đạo xứng đáng 679
2. Sự thống trị và cuộc chiến đấu chống lại sự thống trị 695