Từ bi theo quan niệm Phật giáo
Tác giả: Chủng sinh Gioakim Ngô Văn Chương
Ký hiệu tác giả: NG-C
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008243
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 29
Số trang: 38
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 1
I. TỔNG QUÁT VỀ PHẬT GIÁO  
1. Nguồn gốc Phật giáo 3
a. Bối cảnh xã hội Ấn Độ thời Phật giáo ra đời 3
b. Thân thế Đức Phật 4
c. Cuộc tầm đạo của Đức Phật 5
2. Giáo thuyết Phật giáo (Tứ Diệu đế) 6
a. Khổ đế - sự khổ 6
b. Tập đế - Nguyên nhân của đau khổ 8
c. Diệt đế - diệt khổ 9
d. Đạo đế - phương pháp diệt khổ  
II. TỪ BI THEO QUAN NIỆM PHẬT GIÁO  
1. Từ bi của Đức Phật 12
2. Tâm từ bi 13
a. Tác ý 13
b. Trí tuệ 14
c. Tâm thanh khiết, không vọng động 14
d. Tác ý và hành động tạo nghiệp 15
3. Thực hành từ bi theo đạo Phật 15
a. Đối với chính mình 17
b. Đối với chúng sinh 18
1/ Từ bi với toàn thể chúng sinh 18
2/ Từ bi với tha nhân 18
3/ Bố thí 20
c. Từ bi để tạo thiện nghiệp 21
 III. MỘT VÀI SUY NGHĨ CÁ NHÂN LIÊN HỆ TỚI TỪ BI PHẬT GIÁO VÀ BÁC ÁI KITÔ GIÁO  
1. Những điểm tương đồng  21 
 a. Tầm quan trọng của từ bi bác ái 21 
 b. Từ bi - bác ái trong tâm và việc làm 24 
1/ Trong tâm  24 
2/ Việc làm 26 
3/ Không phân biệt hận thù  26 
c. Từ bi - bác ái cho hạnh phúc đời sau  28 
2. Những điểm dị biệt 28 
a. Từ bi ít chú trọng đến nhân vị, bác ái tôn trọng nhân vị  30 
b. Từ bi dừng lại ở đau khổ, bác ái là cứu cánh 31
c. Từ bi theo luật công bằng tự nhiên, bác ái vượt trên luật công bằng 32
d. Từ bi phải tận diệt "ái", bác ái là tình yêu mến 34
Lời kết 36
Tài liệu tham khảo 38