Con người và Thượng Đế dưới cái nhìn của Jean Paul Sartre
Tác giả: Chủng sinh Giuse Trần Văn Biên
Ký hiệu tác giả: TR-B
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008240
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 27
Số trang: 30
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 4
I. Thân thế, sự nghiệp của Jean Paul Sartre và hoàn cảnh hiện đại 5
1. Thân thế 5
2. Sự nghiệp 5
3. Hoàn cảnh 6
II. Quan niệm về con người của Jean Paul Sartre 8
1. Con người khác sự vật là chỗ có ý thức 8
2. Bản tính ý thức dự phóng 9
2.1. Dự phóng là gì ? 9
2.1.1. Hiện hữu đi trước yếu tính 9
2.1.2. Tự do tính 11
2.2. Dự phóng chiếm hữu 12
2.3. Dự phóng thông cảm với tha nhân 12
2.3.1. Tha nhân là gì ? 12
2.3.2. Dự phóng thông cảm với kết liễu thế nào ? 13
2.4. Dự phóng vãn hồi 14
2.4.1. Hình thức tự vãn hồi 14
2.4.2. Dự phóng chết 14
III. Quan niệm về Thượng Đế của Jean Paul Sartre 15
1. Thượng Đế là một ý niệm mâu thuẫn 16
2. Thượng Đế và tự do 16
3. Nếu có Thượng Đế hiện hữu, thì con người chỉ là hư vô 17
IV. Nhận định 18
1. Giá trị tích cực 18
1.1. Con người 19
1.2. Thượng Đế 21
2. Tiêu cực 21
2.1. Con người 21
2.2. Thượng Đế 24
Thay lời kết 27