Con người sống hay tồn tại theo triết gia Heidegger
Tác giả: Chủng sinh Vinh Sơn Nguyễn Văn Tiến
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008211
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 29
Số trang: 35
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHẬN XÉT CỦA CHA GIÁO HƯỚNG DẪN 1
Lời tri ân 2
Lời tựa 3
CHƯƠNG 1: CON NGƯỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA HEIDEGGER 4
1. Giới thiệu triết gia Heidegger 4
2. Phê bình quan niệm hữu thể truyền thống 5
3. Hiện tượng luận và việc triển khai hữu thể học 10
CHƯƠNG 2: CON NGƯỜI DƯỚI CÁI NHÌN CỦA HEIDEGGER 13
1. Dasein như là hiện hữu của vạn vật 13
1. Tôi hiện hữu trong tôi 22
1.1. Con người của Dasein 13
1.2. Thế giới đặc trưng của Dasein 15
2. Hiện hữu trong khung trời uyên nguyên 17
2.1. Quan niệm về thời gian tính 17
2.2. Con người vượt qua chính mình 19
CHƯƠNG 3: CON NGƯỜI SỐNG TRONG MỐI TƯƠNG QUAN 22
2. Tha nhân là ai? 24
3. Hiện hữu trong mối tương quan với Thiên Chúa 29
DANH MỤC THAM KHẢO 33
MỤC LỤC 35