Hoạt động tôn kính tổ tiên của người Công giáo tại Bùi Chu
Tác giả: Chủng sinh Giuse Phạm Văn Phi
Ký hiệu tác giả: PH-P
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008244
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 29
Số trang: 60
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Danh mục bảng 2
PHẦN MỞ ĐẦU 3
1. Lý do chọn đề tài 3
2. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 4
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 5
4. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 5
5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 6
6. Giả thiết nghiên cứu 8
PHẦN NỘI DUNG 9
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 9
1.1. Hệ thống khái niệm công cụ 9
1.2. Các lý thuyết sử dụng trong nghiên cứu 10
1.3. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 12
1.4. Tổng quan về giáo lý và các quyết định của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 13
1.5. Tổng quan về địa bàn nghiên cứu 19
Chương II: HOẠT ĐỘNG TÔN KÍNH TỔ TIÊN CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO TẠI BÙI CHU 20
2.1. Bàn thờ gia tiên 20
2.1.1. Bàn thờ gia tiên trong quan niệm người Việt Nam 20
2.1.2. Bàn thờ gia tiên trong quan niệm của người Công giáo tại giáo phận Bùi Chu 21
2.2. Thái độ của người giáo dân về việc lập bàn thờ gia tiên 27
2.2.1. Mục đích của việc lập bàn thờ gia tiên 27
2.2.2. Lý do chưa lập bàn thờ gia tiên 29
2.3. Nghi lễ tôn kính tổ tiên 31
2.3.1. Trong đám tang - đám giỗ 31
2.3.2. Trong cưới xin 37
2.3.3. Trong các dịp lễ tết, tháng các linh hồn 38
Chương III: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÔN KÍNH TỔ TIÊN CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO TẠI GIÁO PHẬN BÙI CHU 40
3.1. Phong tục tập quán tôn kính tổ tiên 40
3.2. Quan niệm tôn kính tổ tiên của người Công giáo 41
3.3. Môi trường xã hội và giáo huấn của Hội Thánh 44
PHẦN KẾT LUẬN 47
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50
PHỤ LỤC