Sự dữ và vấn đề Thượng Đế
Tác giả: Chủng sinh Giuse Phạm Văn Thiền
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008209
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 29
Số trang: 42
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 5
Mục đích của tiểu luận 5
Phạm vi giới hạn của tiểu luận 6
Phương pháp sử dụng 6
Bố cục của tiểu luận 6
PHẦN I: HUYỀN NHIỆM SỰ DỮ 7
I. Sự dữ là gì? 7
II. Sự dữ như một thực tại 8
III. Bản chất của sự dữ 12 
 PHẦN II: HÓA GIẢI SỰ DỮ 14 
A. NHỮNG NỖ LỰC HÓA GIẢI BẰNG HUYỀN THOẠI VÀ TRIẾT HỌC  14 
I. Hóa giải bằng huyền thoại  14 
II. Suy tư triết học về sự dữ 15 
1. Theo quan điểm của phái Khắc kỷ  15 
 2. Dù bên ngoài thế nào, thế giới vẫn là một tổng thể hài hòa 17 
2.1. Héraclite, thế kỷ V trước Công nguyên  17 
2.2. Leibniz, thế kỷ XVIII  17 
3. Thái độ phản kháng trước sự dữ  18 
3.1. Albert Camus  18 
3.2. Theo nhãn quan Duy tâm  20 
3.3. Theo nhãn quan Duy vật  21 
B. NHỮNG NỖ LỰC HÓA GIẢI CỦA KITÔ GIÁO  21 
I. Những lối hóa giải theo truyền thống  21 
1. Theo Thánh I-rê-nê  21 
2. Theo Thánh Augustinô và quan điểm loại suy thẩm mỹ (aesthetic analogy) 22
3. Theo Thánh Tô-ma A-qui-nô 24
II. Những nỗ lực hóa giải của thần học hiện đại 25
1. Sự dữ: Cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ 26
2. Thượng đế không muốn sự dữ và đau khổ 27
3. Thiên Chúa, Đấng liên đới với con người trong đau khổ 29
4. Thiên Chúa luôn tồn tại 30
PHẦN III: SUY TƯ CÁ NHÂN VỀ VẤN ĐỀ SỰ DỮ 32
1. Thiên Chúa theo cái nhìn của một triết gia 33
2. Đổ lỗi cho Thiên Chúa 35
3. Sự dữ như một số mệnh 36
KẾT LUẬN 40