Dissertations philosophiques
Phụ đề: Logique et morale
Tác giả: Paul Foulquié
Ký hiệu tác giả: FO-P
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004376
Nhà xuất bản: L'École
Năm xuất bản: 1955
Khổ sách: 22
Số trang: 310
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích