Metamorfosi dello sguardo
Phụ đề: Il vedere fra mistica, filosofia ed arte
Tác giả: Andrea De Santis
Ký hiệu tác giả: SA-A
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003810
Nhà xuất bản: Pontificio ateneo S. Anselmo
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 24
Số trang: 291
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích