Đạo hiếu trong văn hóa Việt Nam và trong Kitô giáo
Tác giả: Chủng sinh Giuse Trần Văn Thủy
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008149
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 27
Số trang: 44
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN A: DẪN NHẬP 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích chọn đê tài 2
3. Giới hạn đề tài 2
PHẦN B: NỘI DUNG 3
1. Đạo hiếu trong văn hóa Việt Nam 3
1.1. Nguồn gốc và quan niệm về đạo hiếu của người Việt 3
1.1.1.  Nguồn gốc 3
1.1.2.  Quan niệm 4
1.2. Một vài việc làm thể hiện người sống đạo hiếu 6
1.2.1. Tôn kính và yêu mến 6
1.2.2. Vâng lời và phụng dưỡng 8
1.2.3. Chôn cất, giỗ và thờ kính cha mẹ sau khi qua đời 12
1.3. Giá trị của đạo hiếu 14
1.3.1. Đạo hiếu là nến tảng đạo đức 14
1.3.2. Đạo hiếu là di sản của văn hóa Việt 17
2. Đạo hiếu trong Kitô giáo 19
2.1. Kinh thánh 19
2.1.1. Cựu ước 20
2.1.1.1. Sách Huấn Ca 20
2.1.1.2. Sách Châm Ngôn 22
2.1.2. Tân ước 24
2.1.2.1. Các sách Tin mừng 24
2.1.2.2. Nơi các thư của thánh Phaolô 25
2.2. Giáo huấn của Giáo hội 27
3. Mối tương quan giữa đạo hiếu trong văn hóa Việt Nam và trong Kitô giáo 31
3.1. Một số nguyên nhân gây hiều lầm về đạo hiếu từ phía hai bên (các nhà thừa sai và dân Việt Nam) 31
3.2. Những đong góp của đạo hiếu Kitô giáo cho văn hóa Việt Nam 35
3.3. Đóng góp của đạo hiếu trong văn hóa Việt Nam cho Kitô giáo 38
PHẦN C: KẾT LUẬN 41