Quan niệm về gia đình của Khổng Tử
Tác giả: Chủng sinh Giuse Nguyễn Văn Chính
Ký hiệu tác giả: NG-C
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013829
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 29
Số trang: 39
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT HỌC THUYẾT KHỔNG TỬ 1
I. Bối cảnh xã hội thời Xuân Thu 4
II. Tiểu sử Khổng Tử 5
1. Thân thế và sự nghiệp  5
2. Hình dáng và nhân cách Khổng Tử 7
III. Học thuyết Nho giáo của Khổng Tử 8
1. Các sách của Khổng Tử 8
2. Học thuyết Nho giáo của Khổng Tử 8
CHƯƠNG II: QUAN ĐIỂM NHO GIÁO VỀ GIA ĐÌNH 10
I. Gia đình là gốc để thành nhân 10
II. Gia đình là nền tảng của xã hội 12
1. Gốc thiên hạ tại nước, gốc nước tại nhà 12
2. Một nhà nhân hậu cả nước nhân hậu 14
3. Mối quan hệ trong gia đình 15
4. Chữ hiếu 20
CHƯƠNG III: ẢNH HƯỞNG TƯ TƯỞNG KHỔNG TỬ VỚI GIA ĐÌNH VIỆT NAM NGÀY NAY 25
I. Những ảnh tích cực và tiêu cực của Khổng Tử 25
1. Tích cực 25
2. Hạn chế 27
II. Tình trạng gia đình Việt Nam hiện nay 30
1. Hôn nhân và gia đình 31
2. Trách nhiệm của cha mẹ với con cái 31 
3. Chữ hiếu ngày nay 32 
III. Phát huy các giá trị của Khổng Tử về gia đình đối với việc xây dựng gia đình Việt Nam ngày nay 33 
Kết lận