Tính siêu việt của con người theo Karl Jasper và Martin Heidegger
Tác giả: Chủng sinh Antôn Hoàng Văn Tài
Ký hiệu Tác giả: HO-T
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013790
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 29
Số trang: 38
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỞ ĐU 2
1. Lý do chọn đề tài 2
2. Tình hình nghiên cứu 3
3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu  4
4. Phạm vi nghiên cứu 4
5. Phương pháp nghiên cứu 4
6. Ý nghĩa của đề tài 4
7. Tiểu sử Karl Japer và Martin Heidegger 4
NỘI DUNG 6
CHƯƠNG I: TRIẾT HỌC HIỆN SINH VÀ VẤN ĐỀ CON NGƯỜI 6
1.1. Sự hình thành của triết học hiện sinh  6
1.2. Khái niệm siêu việt  8
1.3. Những đặc tính nổi bật của con người hiện sinh 9
CHƯƠNG II: BẢN CHẤT VÀ GIÁ TRỊ CỦA TÍNH SIÊU VIỆT 12
2.1. Karl Jasper với tính siêu việt vượt trên giới hạn 12
2.1.1. Hiện sinh không ngừng vươn lên 12
2.1.2. Cảnh huống tạo nên tính siêu việt 14
2.1.3. Thiên Chúa là đích điểm của sự siêu việt 17
2.2. Martin Heidegger với tính tự siêu việt 19
2.2.1. Dasein như một thể siêu việt 20
2.2.2. Dự phóng thúc đẩy siêu việt 22
2.2.3. Hiện hữu cho sự chết 24
2.3. Điểm tương đồng, khác biệt giữa K. Jaspers và M. Heidegger 25
CHƯƠNG III: TÍNH SIÊU VIỆT DỰ PHÓNG CHO Ý NGHĨA CỦA CON NGƯỜI 29
3.1. Con người sống với thái độ tích cực 29
3.2. Niềm tin Kitô giáo được củng cố bởi chiều kích siêu việt 31
KẾT LUẬN 35
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 37