Vivre Dieu
Tác giả: Regis Gerest, OP.
Ký hiệu tác giả: GE-R
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011613
Nhà xuất bản: Editions de L'abeille
Năm xuất bản: 1945
Khổ sách: 15
Số trang: 310
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích