Jesus and Politics
Tác giả: Seán P. Kealy, CSSp
Ký hiệu tác giả: KE-S
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003635
Nhà xuất bản: St. Pauls
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 22
Số trang: 96
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích