Kitô học
Tác giả: Felipe Gómez Ngô Minh, SJ
Ký hiệu tác giả: NG-M
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007618
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 22
Số trang: 208
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007619
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 22
Số trang: 208
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015513
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 22
Số trang: 208
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục  VII
Lời cám ơn VIII
Ký hiệu IX
Thư mục XIII
QUYỂN HAI  
Chương VI: Đức Giêsu là Thiên Chúa 241
Chương VII: Hành Trình trắc trở của Kitô học: Calceđonia và Cônstantinốp 269
Chương VIII: Đức Giêsu Kitô chịu chết 299
Chương IX: Công trình của Đức Kitô 345
Chương X: Đức Kitô: Đấng Cứu Độ Duy Nhất 413
Chương XI: Emmanuel 431