Dans le Christ Jésus
Tác giả: Raoul Plus, SJ
Ký hiệu tác giả: PL-R
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011292
Nhà xuất bản: Toulouse
Năm xuất bản: 1923
Khổ sách: 17
Số trang: 314
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích