Christ, the one sent
Tác giả: John P. Brennan
Ký hiệu tác giả: BR-J
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010155
Nhà xuất bản: The Liturgical Press
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 190
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1.   Who Do You Say I Am? 5
2.   Jesus, the One Sent  27
3.   Jesus Christ as Prophet  53
4.   Jesus and the Kingdom  73
5.   Christ, the Savior  99
6.   Son of Man  121
7.   Christ, the Crucified and Risen One  137
8.   Christ, Revealer and Sender of the Spirit  157
9.    Christ, the Sender o€ thti Oreurch  175