The Gospel of Jesus Christ
Tác giả: ĐHY. Walter Kasper
Ký hiệu tác giả: KA-W
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 5
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009070
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 24
Số trang: 306
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích