La pédagogie du Christ
Tác giả: Jean Cantinat
Ký hiệu tác giả: CA-J
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009569
Nhà xuất bản: Editions Ouvrières
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 19
Số trang: 157
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích