Who do You Say That I am?
Phụ đề: Essays on Christology
Tác giả: Mark Allan Powell, David R. Bauer
Ký hiệu tác giả: PO-M
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003256
Nhà xuất bản: Westminster
Khổ sách: 21
Số trang: 292
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích