Đức Giêsu là ai?
Phụ đề: Dẫn nhập vào Kitô học
Tác giả: Thomas P. Rausch, SJ
Ký hiệu tác giả: RA-T
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008901
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 390
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009091
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 390
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
Lời cảm tạ 9
Lời giới thiệu 13
CHƯƠNG I: Ba cuộc truy tầm Đức Giêsu lịch sử 25
CHƯƠNG IICân nhắc các phương pháp 53
CHƯƠNG IIIHậu cảnh Do thái  83
CHƯƠNG IVĐức Giê su và các phong trào của Ngài 117
CHƯƠNG VViệc rao giảng và thừa tác vụ của Đức Giêsu 149
CHƯƠNG VICái chết của Đức Giêsu 183
CHƯƠNG VIIThiên Chúa đã cho Ngài trỗi dậy từ cõi chết 213
CHƯƠNG VIIICác khoa Kitô học theo Tân Ước 239
CHƯƠNG IXTừ Tân Ước tới Chalcedon 279
CHƯƠNG XTội và ơn cứu độ 315
CHƯƠNG XI: Một phương pháp cứu độ luận hiện nay 349