Những nền tảng đức tin Kitô
Phụ đề: Kitô học
Nguyên tác: Foudations of Christian Faith: An introduction to the Idea of Christianity
Tác giả: Karl Rahner
Ký hiệu tác giả: RA-K
Dịch giả: Lm. Phaolô Nguyễn Luật Khoa, OFM
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003539
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 24
Số trang: 385
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003540
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 24
Số trang: 385
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003541
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 24
Số trang: 385
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003542
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 24
Số trang: 385
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005012
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 24
Số trang: 385
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG VI: Đức Giêsu Kitô 5
CHƯƠNG VII: Kitô giáo như Giáo hội 204
CHƯƠNG VIII: Bình luận về đời sống Kitô 308
CHƯƠNG IX: Cánh chung học 348
- Những nhận định tín biểu tóm kết 371
- Tín biểu thần học ngắn gọn 379
- Tín biểu nhân học ngắn gọn 382
- Tín biểu ngắn gọn định hướng - tương lai 383