L'Analyse du langage théologique le nom de Dieu
Tác giả: Enrico Castelli
Ký hiệu tác giả: CA-E
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011189
Nhà xuất bản: Aubier
Khổ sách: 23
Số trang: 528
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích