Thân thế Đức Kitô
Phụ đề: Tài liệu thần học
Tác giả: Trần Văn Hiến Minh
Ký hiệu tác giả: TR-M
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009678
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1973
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009680
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1973
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009681
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1973
Khổ sách: 21
Số trang: 219
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tựa 5
Chữ viết tắt Thánh kinh 7
Những chữ viết tắt thường gặp 9
SỬ LIỆU VỀ ĐỨC KITÔ  
Những nguồn sử liệu 11
Sử liệu thành văn quyết định 12
Sử liệu ngoài Kitô giáo 16
1. Thể xác Đức Kitô  
Đức Kitô đã có một xác thịt 25
Xác Đức Kitô không phải từ trời xuống hoặc bởi vật liệu nào làm nên 27
Xác Đức Kitô bị chi phối bởi những điều kiện vật lý, sinh lý theo bản tính con người 29
2. Chân dung Đức Kitô  
Bức chân dung lịch sử của Đức Kitô 31
Điều căn cứ mặc khải về chân dung Đức Kitô 33
3. Sinh hoạt tri thức nơi Đức Kitô   
Sinh hoạt tri thức trong giai đoạn cảm giác 39
Sinh hoạt tri thức trong giai đoạn tinh thần 41
4. Sinh hoạt ý trí và hành động nơi Đức Kitô  
Ý chí nguồn hoạt động nơi Đức Kitô 53
Minh chứng cách trực tiếp 54
5. Những tập quán của Đức Kitô  
Đức Kitô không có tập quán xấu 57
Đức Kitô không thể phạm tội 59
6. Đời sống thánh thiện tự nhiên cảu Đức Kitô  
Đối với chính mình 93
Đối với tha nhân 66
Đối với Đức Chúa Cha 68
7. Ý chí toàn năng và tự do nơi Đức Kitô  
Năng lực ý chí Đức Kitô 73
Ý chí tự do của Đức Kitô 78
8. Sinh hoạt tình cảm nơi Đức Kitô  
Tổng luận về đời sống tình cảm nơi Đức Kitô  83
Trái tim của Đức Kitô 88
9. Đời sống siêu nhiên của Đức Kitô  
Ân hiệp sủng nơi Đức Kitô 96
Ân thánh sủng nơi Đức Kitô 99
10. Mặc khải tuần tự thần tính nơi Đức Kitô  
Mặc khải tuần tự thần tính 109
11. Bộc lộ thần tính trong đời mai ẩn  
Cách mặc nhiên thực hiện lời tiên tri 113
Cách gián tiếp những hiện tượng lạ 115
12. Bộc lộ thần tính trong đời sống công khai, chính Đức Kitô tự mặc khải  
Chặng đầu: Có tính cách luân lý và sư phạm  120
Chặng thứ hai: Đức Kitô tự xưng là con người 122
13. Mặc khải quyết liệt thần tính Đức Kitô  
Vụ án Đức Kitô 125
Sự kiện Phục sinh 128
14. Đức Kitô là ngôi vị độc nhất  
Điển cứ trong Cựu ước 135
Điển cứ trong Tân ước 139
15. Ngôi vị Đức Kitô là ngôi vị của Thượng Đế  
Điển cứ mặc nhiên trong Cựu ước 143
Điển cứ minh nhiên trong Tân ước 145
16. Đức Kitô chính là Thượng Đế giáng trần  
Thượng Đế sai Con xuống thế 151
Một ngôi vị Thiên Chúa nhập thể 152
17. Hành động thần nhân của Đức Kitô  
Mấy dòng lịch sử 159
Nghĩa đúng của diễn ngữ 160
18. Tử hệ nơi Đức Kitô  
Tử hệ là gì? 163
Áp dụng vào tử hệ nơi Đức Kitô 164
19. Việc thờ phượng nhân tính Đức Kitô  
Định nghĩa việc sùng phụng 167
Sùng phụng nhân tính Đức Kitô 198
20. Những thuyết sai lầm về Đức Kitô  
Cắt nghĩa bằng triết học 173
Cắt nghĩa bằng sử học 176
21. Tính cách siêu nhiên của việc nhập thể  
Chứng của Thánh kinh 179
Chứng của Thánh truyền 180
Lý do thần học 181
22. Lý do thích hợp của việc nhập thể `
Thích hợp về phía Thiên Chúa 183
Thích hợp về phía Ngôi Hai 184
Thích hợp về phía loài người 185
28. Cố gắng của lý trí tìm hiểu tích cực mầu nhiệm Đức Kitô  
Những loại suy 187
Đi sâu vào chính trung tâm Ngôi hiệp 189
Hệ thống cắt nghĩa của thánh Tôma 191
PHẦN TỔNG KẾT  
24. Đức Kitô trong vũ trụ   
Thượng Đế nhập thể, để làm gì 197
Đức Kitô hoàn hảo của vũ trụ 198
25. Đức Kitô trong lịch sử  
Đức Kitô: Thượng Đế đích thân vào lịch sử 201
Đức Kitô: Cứu cánh của lịch sử 202
Đức Kitô: Cứu cánh tuyệt đối của lịch sử 204
26. Cái nhìn cuối cùng  
Lược tóm mầu nhiệm Kitô 207
Mầu nhiệm Kitô: Đặc sắc trong lịch sử tôn giáo 208
Mầu nhiệm Kitô: Đem lại hạnh phúc bất diệt  210
Mục lục 213