God in all worlds
Phụ đề: An anthology of contemporary spiritual writing
Tác giả: Lucinda Vardey
Ký hiệu tác giả: VA-L
DDC: 232 - Chúa Giêsu và gia đình Ngài - Kitô học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001996
Nhà xuất bản: Trafalgar Square
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 22
Số trang: 875
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích