Histoire de Jésus
Tác giả: Arthur Nisin
Ký hiệu tác giả: NI-A
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004517
Nhà xuất bản: Seuil
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 20
Số trang: 410
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích