Đức Giêsu Kitô qua Kinh Thánh Cựu ước
Tác giả: Lý Minh Tuấn
Ký hiệu tác giả: LY-T
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005273
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 245
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006745
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 245
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010266
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 245
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Chương I: Kế đồ của Thiên Chúa và quy luật trong vũ trụ nhân sinh 7
Chương II: Đức Giêsu Kitô qua Kinh thánh Cựu ước 33
- Đức Giêsu và sách Đệ nhị luật 36
- Đức Giêsu và sách Samuel, sách Sử biên niên, sách Tôbia 38
- Đức Giêsu và sách Thánh vịnh 46
- Đức Giêsu và sách Châm ngôn 87
- Đức Giêsu và sách Huấn ca 102
- Đức Giêsu và sách Isaia 120
- Đức Giêsu và sách Giêrêmia 150
- Đức Giêsu và sách Baruk 156
- Đức Giêsu và sách Êdêkiel 164
- Đức Giêsu và sách Đaniel 178
- Đức Giêsu và sách Giôna 189
- Đức Giêsu và sách Mikha 193
- Đức Giêsu và sách Dacaria 199
- Đức Giêsu và sách Malakhi 208
Chương III: Tổng kết thiên ý nhiệm mầu 215
Phụ lục: Vị Thánh nhân cứu thế qua cảm thức dự phóng Đông phương 227
Tại Ấn Độ 228
Tại Trung Hoa 238