Jésus Christ à l' image des hommes
Tác giả: Bernard Sesboué, SJ
Ký hiệu tác giả: SE-B
DDC: 232 - Chúa Giêsu và gia đình Ngài
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006861
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 22
Số trang: 223
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích