En marche vers le sauveur
Phụ đề: Histoire sainte pour les adolescents
Tác giả: Chanoine Eug. Charles PSS
Ký hiệu tác giả: CH-C
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010985
Nhà xuất bản: Éditions spes
Năm xuất bản: 1948
Khổ sách: 19
Số trang: 316
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích