Đức Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi
Tác giả: Gm. Phaolô Bùi Văn Đọc, Các Linh mục khác
Ký hiệu tác giả: BU-D
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 9

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000216
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 320
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001449
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 320
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001450
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 320
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001451
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 320
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001452
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 320
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001453
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 320
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002510
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 315
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003440
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 315
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005004
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 315
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. Vài nét lịch sử Kitô-học hiện đại (Lm. Phaolô Bùi Văn Đọc) 9
(Lm. Phaolô Bùi Văn Đọc) 17
(Lm. Phaolô Bùi Văn Dọc) 25
(Lm. Phaolô Bùi Văn Đọc) 37
(Lm. Cìiuse Võ Đức Minh) 105
VII. Ý nghĩa cứu chuộc của cái chết của Đức Giêsu 138
(Lm. Phaolô Bùi Văn Đọc) 161
(Lm. Phêrô Trần Đình ) 202
(Lm. Phaolô Bùi Văn Đọc) 211
(Lm. Phaolô Bùi Văn Đọc) 247
(Lm. Micae Trần Đình Quảng) 269
và sống Mầu nhiệm Đức Giêsu Kỉtô theo truyền thống của Giáo hội 292