The Christ and the Spirit
Phụ đề: Christology
Tác giả: James D. G. Dunn
Ký hiệu tác giả: DU-J
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003222
Nhà xuất bản: Internal circulation
Khổ sách: 21
Số trang: 462
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003677
Nhà xuất bản: Internal circulation
Khổ sách: 21
Số trang: 462
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích