Regards sur Jésus
Tác giả: A.M. Carré, OP
Ký hiệu tác giả: CA-A
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011322
Nhà xuất bản: Éditions de la Revue Des Jeunes
Năm xuất bản: 1936
Khổ sách: 17
Số trang: 177
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích