Christology and the Synoptic Problem
Phụ đề: An argument for Markan Priority
Tác giả: Peter M. Head
Ký hiệu tác giả: HE-P
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005034
Nhà xuất bản: Cambridge at the University Press
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 29
Số trang: 337
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005035
Nhà xuất bản: Cambridge at the University Press
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 29
Số trang: 337
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích