LÉvangile de Notre-seigneur Jésus-Christ le fils de Dieu
Tác giả: Dom Paul Delatte
Ký hiệu tác giả: DE-D
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011347
Nhà xuất bản: Tours
Khổ sách: 23
Số trang: 390
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích