Đức Kitô là tất cả
Nguyên tác: Editions Du Cerf
Tác giả: Lm. Gardell, OP
Ký hiệu tác giả: GAR
Dịch giả: Lm. An Sơn Vị
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000843
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 93
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001473
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 93
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001475
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 93
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001476
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 93
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002786
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 93
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004760
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 93
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
1-Đức Kitô là sự sống của ta 7
2-Đức Kitô là sự cứu chuộc của ta 14
3-Đức Kitô là sự công chính 20
4-Đức Kitô là sự thánh hóa 29
5-Đức Kitô là sự cao minh 37
6-Ta là Bánh Hằng Sống 47
7-Đấng mạc khải Chúa Cha 54
8-Lược truyện Thánh Phaolô 73
A-Ơn kêu gọi 73
B-Đời sống trong Đức Kitô 74
C-Đời sống vì Chúa Kitô 77
D-Hiệp nhất với Đức Kitô 87
Lời bạt 92
Mục lục 93