La visage du Resuscité
Tác giả: M-J. Le Guillou op
Ký hiệu tác giả: GU-L
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011210
Nhà xuất bản: Les éditions ouvrieres
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 19
Số trang: 420
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích