Jesus Christ Liberator
Tác giả: Leonardo Boff, OFM
Ký hiệu tác giả: BO-L
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005546
Nhà xuất bản: Orbis books
Năm xuất bản: 1984
Khổ sách: 21
Số trang: 323
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích