Chúa Giêsu
Phụ đề: Trong Đức Kitô cứu thế
Tác giả: Lm. Hồng Phúc, CSsR
Ký hiệu tác giả: HO-P
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000217
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 599
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 3
Kính dâng Chúa Kitô 7
Phần một: THỜI NIÊN THIẾU 23
Chương I: Ngôi Lời nhập thể 25
Chương II: Trinh nữ Maria truyền tin 37
Chương III: Đêm Giáng sinh 44
Chương IV: Đạo sĩ thờ lạy 49
Chương V : Trốn sang Ai Cập 58
Chương VI: Các thánh Anh hài 64
Chương VII: Gia đình Nagiarét trẩy hội đền thờ 68
Chương VIII: Nagiarét trường thánh thiện 75
Phần hai: KHỞI ĐẦU SỨ VỤ CÔNG KHAI 89
Chương I: Chúa Giêsu và Gioan 91
Chương II: Cám dỗ 96
Chương III: Đức Kitô Thiên Chúa làm người 106
Chương V : Các môn đệ đầu tiên 126
Phần ba: SỨ VỤ TẠI GALILÊA 141
Chương I: Nhóm Mười Hai 143
Chương II: Khỏi đầu sứ vụ Gililêa 154
Chương III: Bài giảng trên núi 167
Chương IV: Tranh luận với đối thủ 177
Chưong V: Các dụ ngôn 190
Chương VI: Sứ vụ tại Galilêa 201
Chương VII: Bánh hằng sống 216
Chương VIII: Đấng Thiên sai 227
Chương IX: Phêrô, nền tảng Giáo hội 240
Chương X: Sứ điệp cuối cùng ở Galilêa 251
Phần bốn: SỨ VỤ TẠI PÊRÊ VÀ GIUĐÊA 269
Chương I: Về Giêrusalem 271
Chương II: Kinh Lạy Cha 283
Chương III: Lễ Nhà tạm 291
Chương IV: Sau lễ Nhà tạm 304
Chương V: “Men Pharisêu” 316
Chương VI: Tinh thần Phúc Âm 331
Chương VII: Những bài ca tình thương 339
Chương VIII: Chúa Giêsu và tiền bạc 346
Chương IX: Lagiarô sống lại (Ga 11,1-24) 354
Chương X: Cuộc tuần du cuối cùng 362
Chương XI: Về Giêrusalem thụ nạn 372
Phần năm: KHỔ NẠN VÀ PHỤC SINH 383
Chương I: Vào Giêrusalem khải hoàn 385
Chương II: Số phận một dân tộc 392
Chương III: Cuộc tranh luận cuối cùng 399
Chương IV: Ngày tàn của thành thánh 410
Chương V: Phản bội 421
Chương VI: Bí tích yêu thương 425
Chương VII: Diễn từ giã biệt 438
Chương VIII: Giếtsêmani 453
Chưong IX: Trước tòa án Philatô 473
Chương X: Chúa Giêsu chịu đóng đinh 488
Chương XI: Táng xác Chúa Giêsu 504
Phần sáu: CUỘC SỐNG MỚI 511
Chương I: Ngày phục sinh 513
Chương II: Hiện ra tại Galilêa 531
Chương III: Chúa lên trời 541
Chương IV: Chúa Kitô sống trong Giáo hội 546
Phụ lục 1 559
Phụ lục II 569
Phụ lục III 581
Phụ lục IV 589
Phụ lục V: CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU 589
Tài liệu tham khảo 595
Mục lục 597