Jésus et l'histoire
Tác giả: Charles Perrot
Ký hiệu tác giả: PE-C
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004684
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 24
Số trang: 287
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích