Christs romans
Phụ đề: Christi clarificatio nostra provectio est
Tác giả: É. De Solms
Ký hiệu tác giả: SO-E
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004190
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 26
Số trang: 195
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích