Đức Giêsu Kitô đường hạnh phúc
Tác giả: Hương Việt, Lm. Nguyễn Mạnh Đồng
Ký hiệu tác giả: HU-V
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001575
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 343
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002173
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 343
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002389
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 343
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 3
Lời mở đầu 8
PHẦN I: CON NGƯỜI KIẾM TÌM HẠNH PHÚC 12
Bài 1. Cuộc sống con người trong thế giới hôm nay 13
Bài 2. Mọi người đều muốn hạnh phúc  18
Bài 3. Những cố gắng để thỏa mãn khát vọng hạnh phúc 23
Bài 4. Con đường dẫn tới hạnh phúc 28
PHẦN II: ĐỨC GIÊSU, CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC 33
Bài 5. Những nguồn tài liệu 34
Bài 6. Đức Giêsu là ai? 43
Bài 7. Đức Giêsu sống trong mái ấm gia đình 52
Bài 8. Đức Giêsu bắt đầu thi hành sứ vụ 58
Bài 9. Đức Giêsu loan báo và thiết lập Nước Thiên Chúa 63
Bài 10. Đức Giêsu sống thông điệp với mọi người mọi vật 70
Bài 11. Đức Giêsu sống thông hiệp với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần 77
Bài 12. Những ngày cuối đời. 82
Bài 13. Mầu nhiệm Vượt qua: Đức Giêsu chết, sống lại, về trời và sẽ lại đến 89
PHẦN III: NIỀM TIN VỀ HẠNH PHÚC THẬT 98
Bài 14. Đức Giêsu cho biết câu trả lời về vũ trụ vạn vật và con người 99
Bài 15. Đức Giêsu cho biết câu trả lời về Thiên Chúa 106
Bài 16. Đức Giêsu cho biết nguyên do cản đường hạnh phúc: tội 113
Bài 17. Đức Giêsu cho biết kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa 119
Bài 18. Ý nghĩa việc cứu độ của Đức Giêsu 126
Bài 19. Đức Giêsu lập Hội thánh như Bí tích cứu độ 132
Bài 20. Đức Giêsu cho biết hạnh phúc thật 139
PHẦN IV: LỐI SỐNG ĐỂ XÂY DỰNG HẠNH PHÚC THẬT 146
Bài 21. Sám hối vào Tin Mừng 147
Bài 22. Sống đúng nhân phẩm như Đức Giêsu 155
Bài 23. Sống thông hiệp trong gia đình 161
Bài 24. Sống thông hiệp với mọi người mọi vật 166
Bài 25. Sống thông hiệp với Thiên Chúa 175
Bài 26. Sống thông hiệp nhờ Chúa Thánh Thần 182
Bài 27. Sống thông hiệp trong Hội Thánh 189
Bài 28. Sống thông hiệp nhờ Phụng vụ và Bí tích 199
Bài 29. Sống thông hiệp nhờ Luật của Đức Giêsu 213
Bài 30. Hội thánh ở Việt Nam 240
PHẦN V. SỐNG HẠNH PHÚC NHƯ ĐỨC GIÊSU 251
Bài 32. Con người sống và chết 252
Bài 33. Con người hưởng hạnh phúc thật 262
Lời kết 271