The Jesus of Christian History
Tác giả: Donald J. Goergen, OP
Ký hiệu tác giả: GO-D
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 3
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003692
Nhà xuất bản: The Liturgical Press
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 287
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003786
Nhà xuất bản: The Liturgical Press
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 287
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích