Le Chirist dans la théologie de Saint Paul
Tác giả: L. Cerfaux
Ký hiệu tác giả: CE-L
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 6
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003874
Nhà xuất bản: Du Cerf
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 20
Số trang: 435
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích