Vivre pour Dieu en Jésus-Christ
Tác giả: Jean-Jacques Olier
Ký hiệu tác giả: OL-J
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004383
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 235
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích