The One Who in to Come
Tác giả: Joseph A. Fitzmyer, SJ
Ký hiệu tác giả: FI-J
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003707
Nhà xuất bản: William B. Eerdmans
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 21
Số trang: 205
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích