Chúa Kitô nguồn sống của tâm hồn
Nguyên tác: Le Christ, vie de l'âme
Tác giả: Don Culumba Marmion
Ký hiệu tác giả: MA-D
Dịch giả: LMTV
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000946
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 166
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001470
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 166
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001471
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 166
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001472
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 166
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003114
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 166
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004818
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 166
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thư Đức Giáo Hoàng Bênađô XV gởi cho tác giả 3
PHẦN THỨ NHẤT: Ý ĐỊNH CỦA THIÊN CHÚA 5
Chương I: Nghĩa tử của Chúa 7
Chương II: Chúa Kitô là gương mẫu độc nhất mọi sự hoàn hảo 25
Chương III: Đức Kitô, nguồn mạch mọi ân sủng và cứu rỗi 35
Chương IV: Chúa Kitô là căn nguyên hữu hiệu mọi ân sủng 42
Chương V: Hội Thánh là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô 50
Chương VI: Chúa Thánh Thần, Thần Khí Đức Kitô 60
PHẦN THỨ HAI: NỀN TẢNG VÀ HAI MẶT CỦA ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU 71
Chương I: Tin Chúa Kitô, nền tảng đời sống Kitô hữu 73
Chương II: Phép rửa là Bí tích nhận làm con và khai tâm chết và sống 83